Good Morning Aaj – 17th January 2017


Hosts: Saba Shaikh and Anum Kazmi